به دایرکتوری صنعت انرژی خوش آمدید
آگهی های ویژه

تامین تابلو برق

تازه های تامین تابلو برق - اطلاعات تماس شرکت‌ها (دایرکتوری)

الکو پارس تولیدکننده تجهیزات فشار متوسط شامل انواع دژنکتور گازی و خلع و سکسیونرهای قابل قط ... تهران - مهندس ملک محمدی , تلفن : ۶۶۰۰۵۰۴۳ و ۶۶۰۴۴۱۵۰ و ۶۶۰۰۱۷ 97/03/02
الکترو کویر انجام خدمات طراحی و فنی و ساخت انواع تابلوهای برقی ، صنعتی ، پتروشیمی ... تهران - مهندس حمید منتظری , تلفن : ۸۸۷۸۳۱۵۶ و ۸۸۷۷۵۶۶۶ و ۸۵۴۲ اپ 97/03/02
برق آوران مهندسی برق و تأسیسات و ساخت تابلوهای برقی ... تهران - مهندس قوانلو قاجار , تلفن : ۲۲۸۵۱۱۶۶ و ۲۲۸۴۹۹۰۸ 97/03/02
پارس اخگر	طراحی و ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و سینی و نردبان کابل و کاتدیک و گریتینگ ... تهران - مهندس حق‌گویی , تلفن : ۸۸۶۳۲۸۱۰ 97/03/02
پارس سوییچ تولید تابلوی برق و کلید فشارقوی ... تهران - مهندس بیات , تلفن : ۰۲۴۳۳۷۹۰۷۱۸-۱۹ و ۸۸۵۵۴۵۰۷ و 97/03/02
پارس سوییچ برد	تولیدکننده تابلوهای برقی، پروژه‌های نیروگاه‌ها ... تهران - مهندس مهناز رودبارکی , تلفن : ۶۶۷۰۷۰۱۰-۱۱ و ۶۶۷۳۵۶۵۰ 97/03/02
پریمر تابلوسازی ... تهران - مهندس امیر خسرو جمالی , تلفن : ۶۶۷۰۷۰۱۰-۱۱ و ۶۶۷۳۵۶۵۰ 97/03/02
پشتیبانی صنایع ساخت تابلوهای برق (پست، نیروگاه و صنایع) ... تهران - مهندس خانم رستگار , تلفن : ۸۸۶۱۵۹۰۸-۱۰ 97/03/02
پیشرو انتقال رسا	طراحی و ساخت تابلوهای برق فشار متوسط، توزیع فشار ضعیف ... تهران - امیر قمصری , تلفن : ۶۶۵۷۱۰۴۷-۴۸ و۵۵۲۰۷۱۴۷ و ۵۵۲۰۷ 97/03/02
تالیران (مهندسی) ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط سینی کابل و نردبان کابل ... تهران - فتح‌الله زاده , تلفن : ۸۸۶۴۸۲۸۴ 97/03/02
سامان انرژی سازنده تابلوهای برق ... تهران - خادمی , تلفن : ۸۸۲۸۹۱۷۹-۸۰ و ۸۸۲۶۸۶۶۶ 97/03/02
nopic توزیع کننده و تولید کننده تجهیزات تابلوهای فشار متوسط شامل انواع دژنکتورهای خلاء ... تهران - مهندس ولی الله ملک محمدی , تلفن : ۶۶۰۰۱۷۸۵ و ۶۶۰۴۴۱۵۰ 97/03/02
طیف آسا	سازنده پستهای پیش ساخته ، بتنی و فلزی(ضد زلزله) ، تابلوهای فشار متوسط از نوع کمپ ... تهران - مهندس احمد آقا مقیمی اسفند آبا , تلفن : ۰۲۶۳۶۶۷۰۷۹۰ فکس ۷۹۵ 97/03/02
فنی و مهندسی سینا صنعت تابلو	سازنده انواع تابلوهای برق (LV-MV) و پست کمپکت و اجرای پست‌های انتقال نیرو ... خوزستان - حسین صمدی راد , تلفن : ۰۶۱۳۲۲۲۵۶۱۸ و ۰۶۱۳۲۲۲۵۵۱۲ 97/03/02
فولمن	تابلوی برق پست ساز ... تهران - آرموند آیوازیان , تلفن : ۶۳۴۹۲۱۰۰ 97/03/02
کرمان تابلو	تابلوساز ... تهران - بهروز حیدر نصب , تلفن : ۸۲۱۶۳۰۰۰ 97/03/02
کنترل و برق صنایع پارس طراحی و تولید انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف و کنترل ... تهران - عبدالصاحب القاصی , تلفن : ۵۶۴۳۹۳۵۸-۹ و ۵۶۴۲۴۱۴۰ 97/03/02