به دایرکتوری صنعت انرژی خوش آمدید
آگهی های ویژه

وزارت نفت و شرکت‌های تابعه

تازه های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه - اطلاعات تماس شرکت‌ها (دایرکتوری)

شرکت ملی صادرات گاز ایران شرکت ملی صادرات گاز ایران ... تهران - - , تلفن : ۸۸۵۱۸۶۰۱ 97/03/23
شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۱۹۱۲۳۳۱۷ و ۰۶۱۱۹۱۲۲۴۷۰ 97/03/23
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۳۲۲۴۹۸۰۵ 97/03/23
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۳۴۴۳۴۰۷۳ 97/03/23
شرکت بهره برداری نفت و گاز و گچساران شرکت بهره برداری نفت و گاز و گچساران ... كهكيلويه و بويراحمد - - , تلفن : ۰۷۴۳۲۲۲۲۷۷۲ 97/03/23
شرکت پیرا حفاری ایران شرکت پیرا حفاری ایران ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۳۴۱۲۲۵۱۹ و ۰۶۱۳۲۲۵۷۶۶۶ 97/03/23
شرکت نفت فلات قاره ایران شرکت نفت فلات قاره ایران ... تهران - - , تلفن : ۲۳۹۴۲۰۰۰ و ۲۲۶۶۴۴۷۰-۸۵ 97/03/23
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۸۸۶۵۰۱۰۰ و ۸۷۵۲۰ 97/03/23
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ... خراسان رضوي - - , تلفن : ۰۵۱۱۷۶۳۳۰۱۱-۱۵ 97/03/23
شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۸۲۷۰۰ و ۸۸۶۰۴۶۴۴ 97/03/23
شرکت نفت خزر شرکت نفت خزر ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۶۱۶۲۴۰۶۰ و ۰۲۱۸۸۷۲۲۴۳۰ 97/03/23
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منطقه ویژه اختصاصی انرژی پارس ... بوشهر - - , تلفن : ۰۷۷۳۱۳۷۶۰۰۱ و ۰۷۷۳۱۳۷۶۳۰۰ 97/03/23
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۳۴۴۴۸۰۹۰-۹ 97/03/23
شرکت خدمات  پشتیبانی ماشین آلات و ترابری نفت جنوب شرکت خدمات پشتیبانی ماشین آلات و ترابری نفت جنوب ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۱۴۱۷۷۸۰۵ 97/03/23
شرکت توسعه پترو ایران شرکت توسعه پترو ایران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۲۲۹۱۴۸۱۱-۱۷ و ۰۲۱۲۲۹۱۴۷۹۸ 97/03/23
پترو پارس پترو پارس ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۲۲۳۷۲۳۴۰ 97/03/23
شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۳۳۲۴۱۷۵۳ و ۰۶۱۳۴۱۷۷۳۸۳ 97/03/23