به دایرکتوری صنعت انرژی خوش آمدید
آگهی های ویژه

وزارت نفت و شرکت‌های تابعه

تازه های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه - اطلاعات تماس شرکت‌ها (دایرکتوری)

شرکت پالایش نفت کرمانشاه شرکت پالایش نفت کرمانشاه ... كرمانشاه - - , تلفن : ۰۸۳۱۴۴۹۷۱۰۰ 96/07/30
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس ... تهران - - , تلفن : ۰۷۱۳۶۲۶۹۱۰۳ و ۰۲۱۸۸۸۳۷۰۳۸ 96/07/30
شرکت پالایش نفت شیراز شرکت پالایش نفت شیراز ... فارس - - , تلفن : ۰۷۱۳۸۲۱۷۵۶۱ 96/07/30
شرکت نفت پاسارگارد شرکت نفت پاسارگارد ... آذربايجان شرقي - - , تلفن : ۰۴۱۳۴۲۱۲۸۹۸ و ۰۴۱۳۴۲۱۲۹۰۰ 96/07/30
شرکت پالایش نفت تهران شرکت پالایش نفت تهران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۵۵۹۰۱۰۲۱ 96/07/30
شرکت پتروشیمی رسولی شرکت پتروشیمی رسولی ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۲۲۷۸۰۲۶۴ 96/07/30
شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت پالایش نفت بندرعباس ... هرمزگان - - , تلفن : ۰۷۶۳۳۵۶۴۱۸۳ و ۰۷۶۳۳۵۵۶۴۱۸۰ 96/07/30
شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اراک شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اراک ... مركزي - - , تلفن : ۰۸۶۳۲۶۷۴۵۴۱ 96/07/30
شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت پالایش نفت اصفهان ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۳۳۸۰۲۷۱۵۰ 96/07/30
شرکت پالایش نفت آبادان شرکت پالایش نفت ابادان ... خوزستان - - , تلفن : ۰۶۱۳۲۲۲۹۸۰۲ 96/07/30
شرکت پتروشیمی گلستان شرکت پتروشیمی گلستان ... گلستان - - , تلفن : ۰۱۷۳۲۵۳۸۰۴۰ 96/07/30
شرکت پالایش نفت جی شرکت پالایش نفت جی ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۸۸۰۶۲۳۵۱ 96/07/30
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۸۸۸۰۲۶۵۰ 96/07/30
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۸۸۸۴۹۲۵۶ 96/07/30
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۸۴۱۲۹ 96/07/30
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۸۸۳۲۰۸۸۰ 96/07/30
وزارت نفت وزارت نفت ... تهران - - , تلفن : ۰۲۱۶۱۶۵۱ 96/07/30