به دایرکتوری صنعت انرژی خوش آمدید

مناقصه - خدمات عمومی

تازه های مناقصه - خدمات عمومی

آگهی فراخوان ارزیابی مشاور برای طراحی مفهومی و پایه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی(مدیریت مهندسی و طرح ها) در نظر دارد انجام بررسی ه ... - - , تلفن : - 95/09/24
مناقصه خرید سیستم مانیتورینگ شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد سیستم مانیتورینگ لرزش خود را از طریق مناقصه ... - - , تلفن : - 95/09/24
مناقصه خرید شیرآلات صنعتی شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد شیرآلات صنعتی مورد نیاز خود را از طریق مناق ... - - , تلفن : - 95/09/22
مناقصه خرید قطعات فن هوایی COFIMCO شرکت پالایش نفت بندر عباس در نظر دارد قطعات فن هوایی COFIMCO خود را از طریق مناق ... - - , تلفن : - 95/09/22
مناقصه گاز رسانی در سطح استان فارس شرکت گاز استان فارس در نظر دارد عملیات گاز رسانی در استان فارس را به روش PC و از ... - - , تلفن : - 95/09/21
مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII شرکت پالایش نفت بندر عباس در نظر دارد خرید جاذب سامانه PSAII مورد نیاز خود را از ... - - , تلفن : - 95/09/21
مناقصه خرید مواد تولید کف آتشنشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نظر دارد مواد تولید کف آتش نشانی خود را از ... - - , تلفن : - 95/09/20
مناقصه اجرای پروژه آب شیرین کن MED شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد اجرای پروژه آب شیرین کن MED واقع در منطقه اقتصادی ... - - , تلفن : - 95/09/20
مناقصه خرید سینی کابل کامپوزیتی شرکت پتروشیمی مبین واقع در منطقه انرژی پارس (عسلویه) در نظر دارد خرید سینی کابل ... - - , تلفن : - 95/09/20
مناقصه Chemical Material  در عراق مناقصه گزار: MIDLAND REFINERIES COMPANY MRC موضوع: CHMICAL MATERIAL شماره مناق ... - - , تلفن : - 95/09/19
مناقصه EPCC for 33 kv&Power Connection عراق مناقصه گزار: MISSAN OIL COMPANY-MOC موضوع: Provision Of EPCC Service For ۳۳ KV ... - - , تلفن : - 95/09/19
مناقصه تامین Electro Hydraulic Valve-نوبت دوم شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد ۴ عدد Electro Hydraulic Valve خود را ... - - , تلفن : - 95/09/16
مناقصه خرید 5 دستگاه لیفتراک دیزلی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر دارد خرید ۵ دستگاه لیفتراک دیزلی را از طریق من ... - - , تلفن : - 95/09/16
مناقصه خرید شیرآلات صنعتی شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد شیرآلات صنعتی مورد نیاز خود را از طریق مناق ... - - , تلفن : - 95/09/15
مناقصه خرید قطعات فن هوایی COFIMCO شرکت پالایش نفت بندر عباس در نظر دارد قطعات فن هوایی مورد نیاز خود را از طریق من ... - - , تلفن : - 95/09/15
مناقصه خرید مواد شیمیایی شرکت جندی شاپور در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصات عمومی نسبت به تامین ۳۰ ردیف ... - - , تلفن : - 95/09/15
مناقصه تامین مصالح و بازسازی دایک پتروشیمی خارگ شرکت پتروشیمی خارگ در نظر دارد تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ تسمه نقاله انتقا ... - - , تلفن : - 95/09/14