به دایرکتوری صنعت انرژی خوش آمدید
آگهی های ویژه

سرمایه گذاری و تامین منابع مالی

تازه های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی - خدمات عمومی

طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان طرحهای توجیهی و امکانسنجی فنی و اقتصادی می رسانیم ... تهران - مهندس مسعود لولاچی , تلفن : ۰۹۱۲۴۱۱۰۹۵۳ - 95/09/09
نظارت بر اجرای مصوبات بانک صنعت و معدن کنترل پروژه ، پیشرفت پروژه ، پریماورا ، بانک ، طرح توجیهی ، اخذ جواز تاسیس ، مدی ... تهران - راهنما صنعت , تلفن : ۲۶۳۰۲۰۸۱ 95/08/23